Stäng religiösa friskolor nu!


En uppmaning till regeringen och lagstadgarna!

Ordet konfessionell betyder att något är strängt troget religiöst. Och det finns religiösa friskolor runt om i Sverige som är konfessionella. Trots att det är förbjudet enligt svensk lag förekommer sådana skolor. I Sveriges läroplan Lpo -94 står det att läsa i första paragrafen:


"Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet." Lpo 94.


Trots detta stänger inte skolverket de konfessionella skolorna! I förening med Lpo 94, måste vi förbjuda och stänga alla religiösa friskolor i Sverige! Enbart ha mångkulturella skolor där alla blandas med varandras kulturer och religioner. På så sätt formar vi goda människor med många erfarenheter av skillnader och likheter.


Konfessionalismens yttrande

Många av de religiösa friskolornas elever menar att världen skapades av Gud. Det betyder att man i en kristen skola lär sina eleverna att Gud skapade världen, det kallas idag för Intelligent design. Intelligent design är en pseudovetenskaplig förklaring till världens skapelse, gentemot evolutionsbiologins vetenskapliga förklaring av hur det gick till. I bästa fall får eleverna information om den evolutionsbiologiska vetenskapen, i dessa konfessionella inåtslutna skolor.

Idag går det 9 000 elever i religiösa konfessionella skolor runt om i hela landet. Det är mer än 100 % ökning på tio år. Det ger också problem för dessa 9 000 elever att lära sig kritisk granskning av vad som är vetenskapligt och vad som är religion.


Försämrade kunskaper

Eleverna på en konfessionell skola får också problem med sexualundervisningen. Den är tafatt och oftast helt utesluten. Det ger såklart problem i det kommande livet och eleven kan känna sig oförberedd när ämnet oftast beläggs med tabu och skam.

I Tyskland visade det sig att ett ungt par som tillhörde en starkt religiös grupp inte förstod varför de aldrig fick barn. De hade försökt få barn i 3 år och ändå förblev de barnlösa. Kvinnan genomgick en hälsokontroll, därefter visade det sig att hon var jungfru. Vidare efterforskning visade att de aldrig fått någon undervisning i hur barn blir till och därför inte haft samlag med varandra. Det är kanske ett extremfall men något som vi måste belysa. Den här typen av relation till sexualkunskap finns det gott om i de konfessionella friskolorna i Sverige. Hur många judiska eller muslimska flickor får lära sig om hur det kvinnliga könsorganet fungerar och stimuleras? Hur många pojkar i den kristna konfessionella friskolan får lära sig hur man på ett bra sätt har ett gott samliv med sin blivande partner? Hur många tar upp homosexualitet som något positivt? Listan kan bli lång!


En bekant miljö

Kristdemokraterna är det ända parti i Sveriges riksdag som förespråkar att fortsätta med konfessionella religiösa friskolor. De ser också med oro på den jakt som skolverket har på de konfessionella religiösa friskolorna. Det är alltså KD och religiösa samfund samt företag som är för konfessionella religiösa friskolor. KD menar vidare att konfessionella skolor fyller en viktig funktion. De erbjuder en miljö där många föräldrar och barn redan känner sig hemma.

Visst är vi människor lata och vill helst att allt ska vara som hemma. Men i just skolan är det viktigt att vi inte har det som "hemma", då det är viktigt att skolan slår sönder på de fördomar som odlas friskt från hemmet. I skolan ska eleven få lära känna det mångkulturella och frotteras med alla kulturer som finns i vårt samhälle, alla religioner och alla sorters folk. Det är det som är fint med en skolgång där alla får plats och där man inte avskärmar sig på grund av religiösa övertygelser. Hur skulle det se ut om vi skapade en nazistisk friskola? I en konfessionell skola finns det bara plats för dess religiösa övertygelse, allt annat anses vara av ondska och något som är fel.


Religiösa friskolor kan leda till sekterism

En människa som enbart lever i en sluten värld har svårt att veta vad som är en allmän uppfattning av vad som är kunskap och sanning. Om en elev som har en konfessionell uppfostran, går på en konfessionell religiös friskola, umgås enbart med vänner som också har en konfessionell uppfattning om världen. Hur ska eleven då kunna reflektera över sig själv? Hur ska eleven veta vad som faktiskt är den allmänna vetenskapliga sanningen och vad som är religion?

När eleven fått en samhällsavskärmande uppväxt enligt ovanstående beskrivning kan det mycket väl leda till främlingsfientlighet mot sina medmänniskor. Vid denna främlingsfientlighet kan det bildas ett nytt samfund där det snart övergår till sekterism. I värsta fall kan det sluta som i Knutby. Ett ypperligt exempel på hur det kan gå om man växer upp i en samhällsfrånskiljd värld.


Upprop mot religiösa friskolor

Det är viktigt att svensk lagstiftning följs! Därför ska konfessionella religiösa friskolor stängas omedelbart! För om de får finnas kvar kommer deras 9 000 elever att ha sämre kunskaper inom biologi, vetenskap och sexual- och samlevnadskunskap. Så får det inte gå till! Vi lever inte på 1600-talet längre! Alla Sveriges elever har rätt till att få lära sig kritiskt tänkande, det får man inte på en konfessionell religiös friskola där religionen ställs i centrum och det undervisas i att det är det som är sanningen, inget annat!

Det är viktigt att alla går med i uppropet mot konfessionella religiösa friskolor. Det går ut på att visa för regering och riksdag att vi är i majoritet som anser att det är fel att undervisa om konfessionalism i skolan, som om det vore sanning! Det är viktigt att vi får ett slut på den här typen av pseudovetenskapliga försök att verka vetenskapliga!


 

Peter Andersson


Kommentarer
Postat av: Leifalice

Very Good Directory !!! Keep It Up.

Postat av: Världsskaparen

Jag tror världen skapades så här: http://www.gamaco.se/roliga_filmer/guinness_varlds_olen.php


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback